Research in Sports Science
Orijinal Araştırma

Modernleşme ve Spor İlişkisine Bir Bakış: A.R.O.G Filmi Örneği

1.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Sakarya, Türkiye

RISS 2021; 11: 1-5
DOI: 10.5152/rss.2021.21003
Anahtar Kelimeler : Metafor, modernleşme, spor, film
Okunma: 1839 İndirilme: 400 Online Yayın Tarihi: 04 Ağustos 2021

Toplumda yaşanan değişimler bazen yavaş, bazen hızlı ama mutlaka sancılı bir süreçle devamlılığı olan bir olgudur. Bu olgu özellikle 17. yy. sonrasında sporun içine de işlemiş, modernleşme sporda da görünür olmuştur. Sporda görünen değişimler ve gelişimler modernleşme ile etkileşimli olarak ilerlemektedir. Spor ve modernleşme birbirini etkileyen bir sarmal gibi zaman zaman doğrudan, zaman zaman dolaylı ve örtük olarak birbirini etkilemiş, bu durum sanat eserlerine de yansımıştır. “Spor toplumun gelişmesinde ve modernleşmesinde rol oynuyor mu? Oynuyorsa nasıl bir rol oynuyor?” gibi sorular 21.yy dünyasında tam bir netlik kazanmasa da bazı sanat eserlerinde sporun toplumdaki modernleşmeye nasıl ve hangi yönleriyle destek olabileceği görülebilmektedir. Bu sanat eserlerden biri de A.R.O.G filmidir. Bu araştırmanın amacı sporun modernleşmeye nasıl bir etkisi olduğunu A.R.O.G filminde izleyiciye sunulan metaforlarla açıklamaktır. Araştırmada veriler doküman inceleme yöntemi ile toplanmış ve elde edilen veriler Metafor analiz ve doküman inceleme yöntemleri ile analiz edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda A.R.O.G filminde sporun modernleşme ile olan bağları metaforlar/mecazlar halinde görülmüştür.

Cite this article as: Narin, M., & Kolayiş, H. (2021). A Look at the relationship between modernization and sports: The case of the A.R.O.G movie. Research in Sports Science, 11(1), 1-5.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-3907