Research in Sports Science
Orijinal Araştırma

Instagram’da Kurum Kimliği İnşası: Spor Bilimleri Fakülteleri

1.

Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Giresun, Türkiye

2.

Giresun Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Giresun, Türkiye

RISS 2024; 14: 20-25
DOI: 10.5152/rss.2024.23020
Anahtar Kelimeler : Instagram, kurum kimliği, sosyal medya
Okunma: 376 İndirilme: 129 Online Yayın Tarihi: 31 Mart 2024

Bu çalışmanın amacı, Spor Bilimleri fakültelerinin Instagram’daki kurum kimliği inşasını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’de faaliyet gösteren sekiz üniversitenin spor bilimleri fakültelerinin Instagram hesabını yöneten bireyler oluşturmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma türlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Birden fazla kendi başına bütün olarak algılanabilecek durumlar olduğu için durum çalışmasının çeşitlerinden olan bütüncül çoklu durum deseni seçilmiştir. Veriler analiz edilmeden önce inandırıcılığı sağlamak adına alanında uzman bir görüşmeci ile araştırma üçlemesi (triangulation) sağlanmıştır. Sekiz katılımcıyla birlikte yapılandırılmış görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Instagram sayfasını yöneten kişilerle internet üzerinden görüşme gerçekleştirerek kayıt altına alınmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin çözümlemesi MaxQDA programıyla birlikte tematik içerik analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yapılan içerik analizinin sonucunda Türkiye’de faaliyet gösteren sekiz devlet üniversitesinin spor bilimleri fakültelerinin Instagram üzerinden kurum kimliği inşa süreci; Postmodern iletişim: çevrimiçi anlık etkileşim, kurumun çevrimiçi sunumu ve sosyal medya lideri rolü olarak dört ana temada değerlendirilmiş ve her tema kendi içerisinde tartışılmıştır.

Cite this article as: Ertuğral, T., Gürses, N., & Semiz, K. (2024). Institutional identity construction on Instagram: Faculties of sport sciences. Research in Sports Science, 14(1), 20-25.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-3907