Research in Sports Science
Orijinal Araştırma

Futbolda Ulusal ve Uluslararası Başarı Elde Eden Türk Teknik Direktörlerin Liderlik Tarzları Üzerine Nitel Bir Araştırma

1.

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

RISS 2021; 11: 47-50
DOI: 10.5152/rss.2021.21006
Okunma: 1893 İndirilme: 471 Online Yayın Tarihi: 09 Eylül 2021

Çalışmanın amacı, Türkiye liglerinde Teknik direktör olarak görev yapan ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmuş olan Türk teknik direktörlerinin liderlik tarzlarının incelenmesidir. Çalışmada iki Teknik direktör ile yapılan derinlemesine görüşme sonucunda araştırmanın verileri elde edilmiştir. Verilerin analizinde Maxqda analiz programı kullanılmıştır. Kodlanan veriler temalaştırılmış ve analiz edilmiştir. Analiz sonucunda kavram haritaları oluşturulmuş ve yorumlanarak analiz süreci tamamlanmıştır. Mevcut çalışmada liderlik tarzları kapsamında başarı, hissiyat, eğitim, motivasyon temaları oluşturulmuştur. Teknik direktörlerin sportif başarıya önem verdiği, motivasyon sağlamanın takımda uzun süreli başarı sağladığı sonucuna varılmıştır.

Cite this article as: Biçer, K. C., & Mungan Ay, S. (2021). Futbolda ulusal ve uluslararası başarı elde eden türk teknik direktörlerin liderlik tarzları Üzerine nitel bir araştırma. Research in Sports Science. 11(2), 47-50.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-3907