Research in Sports Science
Orijinal Araştırma

Kadın Voleybolcularda HIF1A (rs11549465) Polimorfizm Dağılımlarının İncelenmesi

1.

Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Multidisipliner Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye

2.

Üsküdar Üniversitesi, Tıbbi Genetik ve Moleküler Tanı Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye

3.

Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye

RISS 2021; 11: 14-18
DOI: 10.5152/rss.2021.21002
Okunma: 2385 İndirilme: 524 Online Yayın Tarihi: 04 Ağustos 2021

Genetik faktörlerin atletik performansa katkıda bulunduğu bilinmektedir. Bu zamana kadar 200’ü aşkın genetik varyant fiziksel performansla ilişkilendirilmiş, 20’den fazlası ise elit atlet statüsüyle ilişkilendirilmiştir. Bu genetik faktörlerden biri olan HIFlA, hipoksiye karşı eritropoez, glikoliz ve anjiyogenez gibi çoklu fizyolojik tepkilerde genel bir role sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda kadın voleybolcularda HIF1A (rs11549465) polimorfizm dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza 21 profesyonel voleybol sporcusu katılmıştır. Ağız içi epitel hücrelerden örnek toplama swapları ile elde edilen hücrelerden DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Genotipleme işleminde Real-time PCR yöntemi kullanılmıştır. Kohortumuzda HIF1A rs11549465 polimorfizmi bakımından CC, CT genotip yüzdeleri sırası ile 16 (%76,2), 5 (%23,8) olarak bulunmuştur. TT genotipine rastlanmamıştır. Kohortumuzda TT genotipine rastlanmamıştır. Allel dağılımları bakımından C alleli 37 (%88,1), T alleli ise 5 (%11,9) olarak sayılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS-18.0 programı kikare testi yapıldı. Bu çalışmanın, gelecekte yapılacak daha kapsamlı çalışmalara ışık tutarak, literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Cite this article as: Yuksel Gozler, İ., Can Kavas, N., Polat, T., Sercan Doğan, C., Gozler, T., Tacal Aslan, B., & Ulucan, K. (2021). Analysis of HIF1A (rs11549465) polymorphism distributions in female volleyball players. Research in Sports Science, 11(1), 14-18.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-3907