Research in Sports Science
Orijinal Araştırma

Tenişçilerde Pliometrik Antrenmanın Dikey Sıçrama Performansı Üzerine Etkisi

1.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Alanya, Türkiye

2.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, İzmir, Türkiye

3.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Alanya, Türkiye

RISS 2024; 14: 1-6
DOI: 10.5152/rss.2024.24002
Okunma: 1114 İndirilme: 377 Online Yayın Tarihi: 31 Mart 2024

Bu araştırmanın amacı tenisçilerde pliometrik antrenmanın dikey sıçrama performansı üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın araştırma grubunu 12– 17 yaşları arasında 25 gönüllü tenisçi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan deney grubundaki (n=12) sporcuların yaş ortalaması 13,75 ± 2,00 yıl ve kontrol grubundaki (n=13) sporcuların yaş ortalaması 13,23 ± 1,30 yıldır. Pliometrik antrenmanlar 8 hafta süresince uygulanmıştır. Antrenman periyodu öncesinde ve sonrasında boy uzunluğu, vücut ağırlığı, Aktif Sıçrama (CMJ), Kollar Serbest Aktif Sıçrama (CMJFA), Durarak Uzun Atlama (HJ), Düşerek Sıçrama (DJ) ve Statik Sıçrama (SJ) testleri uygulanmıştır. Araştırmaya katılan deney grubu sporcularının CMJ, SJ ve HJ ön test-son test sonuçları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p < ,05) tespit edilmiştir. Fakat sporcuların CMJFA ve DJ ön test-son test sonuçları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir. İstatistiksel olarak anlamlı farklılık olmamasına rağmen deney grubu sporcularının grup içi CMJFA yüksekliğinde %9,46 ve DJ yüksekliğinde %5,50 pozitif yönde olumlu gelişme bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu sporcularının gruplar arası test sonuçları karşılaştırdığında SJ testinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p < ,05) tespit edilirken, CMJ, HJ, CMJFA ve DJ testi sonucunda gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir. SJ testinde test × grup etkileşimi gözlenirken, bu etkileşim deney grubunun grup içi gelişimlerinden kaynaklanmış olabilir. Sonuç olarak; Pliometrik antrenmanın, tenis sporcularında dikey sıçrama performansını (CMJ, SJ ve DJ) geliştirmek için etkili bir antrenman olduğu düşünülmektedir. Pliometrik antrenmanın dikey sıçrama üzerindeki faydalarının daha uzun süreli müdahaleler (≥10 hafta) ile test edilmesi araştırmacılara daha net bulgular sağlayacaktır.

Cite this article as: Akbaş, D., Tunçer, Y., Avcı, P., Bayraktar, I., & Bayrakdar, A. (2024). Tenişçilerde pliometrik antrenmanın dikey sıçrama performansı üzerine etkisi. Research in Sports Science, 14(1), 1-6.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-3907